Vanliga frågor

Abonnemang

Avgiften möjliggör att få hem en supersmart kamera som kommer hjälpa dig i häst-vardagen. De vakar över din eller dina hästar dag som natt så du kan känna dig trygg. I månadsavgiften ingår all uppsättning av konton etc. som gör det möjligt att kameran helt anpassas efter din häst.
 • En kamera med IR-lampa.
 • Konton skapas för dig och din häst för att kunna lära sig just din hästs beteende.
 • Larm och händelseberäkningar helt anpassade efter just din häst

Ja! Det enklaste är att välja en e-post och ett lösenord som du kan dela med dig av. Så kan flera personer logga in på samma konto.
Vill man ändå ha ett extra konto till samma kamera/kameror, då fixar supporten det för 45kr extra / mån per extra användare.

Det är två månaders uppsägningstid på alla abonnemang. Meddela oss på info@videquus.se, via chatt-funktionen i appen eller på knappen på sidan där du hanterar dina abonnemang när du vill avsluta ett eller flera abonnemang. Har du flera kan du avsluta ett abonnemang men behålla andra. Från uppsägningsdagen har man 2 månader på sig att returnera utrustningen till oss. Under tiden kan den såklart användas som vanligt. Kunden ombesörjer fraktkostnaden tillbaka till oss, paketet skickas till: Att: Videquus AB Nordamark AB Industrigatan 5 541 57 Skövde Telefonnr: 0736966145 Mail: Info@nordamark.se När utrustningen är oss tillhanda avslutas ditt abonnemang, du raderas som kund och autobetalningarna stoppas.

Aktivitet

%-siffran i högra hörnet är den självklara platsen att titta på varje gång du öppnar appen. Det visar hur aktiv din häst har varit den senaste perioden (natt, dag eller dygn beroende på vald period).
Siffran jämför hela tiden med genomsnittet för de senaste 30 dagarna.
100% = lika mycket aktivitet som snittet de senaste 30 perioderna (natt, dygn eller dag).
Mer än 100% = Mer rörelse än de senaste 30 perioderna.
Mindre än 100% = mindre rörelse än de senaste 30 perioderna.
Ju mer avvikande aktivitetsmåttet är desto mer ändrar det färg. Små avvikelser visas i gult och större avvikelser visas i rött. I månadsöversikten i kalendervyn i appen kan du få en översikt av hur aktivitetsnivån har varit över en längre period genom att dagarna får olika färger baserat på aktivitetsnivån.

Enkelt förklarat mäts den totala aktiviteten i boxen likt en rörelsedetektor för all tid som kameran har registrerat att det är en häst i boxen.
Ju mer aktivitet desto högre aktivitetsmått.
Detta divideras med total tid som hästen har varit i boxen och jämförs med genomsnittet för de senaste 30 dagarna.

Allmänt

Det är olika för varje häst och beror på hur mycket aktivitetsnivån skiljer sig från det normala för hästen i fråga. Videquus sparar hela tiden ett normalvärde baserat på de 10-30 senaste dygnen. Det finns sedan två olika nivåer på händelser som registreras: Nivå 1: När aktivitetsnivån går över den nivån börjar en film spelas in. Filmen slutar när aktivitetsnivån går under en viss nivå igen. Nivå 2: När aktivitetsnivån går över eller under den nivån genereras ett larm i form av ett telefonsamtal till det mobilnummer som har registrerats i appen. TIPS: Under inställningar kan du reglera känsligheten. Alltså om du vill ha fler eller färre filmklipp alternativt längre eller kortare filmklipp. Nackdelen med att ha långa och många filmklipp är att det går åt mer datatrafik och du kan behöva köpa till extra datatrafik.  För larmet kan du reglera om du vill ha larm oftare eller mer sällan. 

Kort och tekniskt svar: Artificiell Intelligens med bildigenkänning och maskininlärning. Lite längre och mindre tekniskt svar: Kameran ser när din häst är i boxen. När hästen rör på sig registreras rörelse och beteende. Ju mer den rör sig desto högre aktivitet. Varje sekund sparas värden för vilka rörelser och beteenden som sker i boxen. Ju längre tid som går desto mer lär sig Videquus vad som är normala värden för just den häst som övervakas. Den jämför sedan pågående aktivitetsnivå med de normala värdena. De normala värdena uppdateras en gång per dag och baseras på de 10-30 senaste dygnen som kameran har registrerat att det har varit en häst i boxen.

Felsökning

Följ vår enkla felsökningsguide om något inte fungerar som det ska. Du kan även läsa och ladda ner hela manualen här.

Den absolut vanligaste anledningen till att något inte fungerar som det ska, är att det är något bekymmer med internetanslutningen. Antingen är det allmänt dålig teckning där routern befinner sig eller så har operatören något tillfälligt problem. Gå till felsökningsguide och följ instruktionerna där för att göra det du kan för att få tillräckligt bra internetanslutning. Skulle det mot förmodan inte gå att få teckning finns det fortfarande några alternativ: 1. Har du ett befintligt WiFi i någon närliggande byggnad? Undersök alternativ för att stärka den signalen så att den når stallet. 2. Vet du att någon särskild operatör fungerar bättre än alla andra? Isåfall kan du köpa ett egen SIM-kort från den operatören med datatrafik(minst 5 GB / mån).  Kontakta alltid support när du avser göra det här eftersom vi måste sända dig en ny router. Du kommer självfallet få ett lägre pris per månad om du betalar för SIM-kort hos en annan operatör.

Inställningar

Gå till Profil och titta på anslutningsindikationen uppe till höger. Detta är dock endast en indikation. Du kan även titta på själva kamerans undersida där det finns en led-indikator. Lyser den grönt så är kameran ansluten som den ska. Om du upplever problem med live eller dygnet i repris kan det bero på att anslutningen inte är tillräckligt bra. Om du har en router från Videquus, säkerställ att det är 4G uppkoppling och minst 3 gröna pluppar genom att titta på baksidan av routern. Om du har eget WiFi, säkerställ att det är tillräckligt stark signal där kameran sitter monterad.

Gå till Profil och välj den kamera du vill ändra känsligheten för filmklippen på.
Klicka på hästens namn för att navigera till platsen där du kan ändra känsligheten och även larmkänsligheten. Inställningarna avgör både hur många filmklipp som sparas samt hur långadom ska vara.
Nackdelen med att ha långa och många filmklipp är att det går åt mer datatrafik och du kan behöva köpa till extra datatrafik.

Gå till Profil och välj den kamera du vill byta namn på. Klicka på namnet för att komma till inställningarna där du kan redigera inställningar och byta namn på kameran.

Larmet

Larmet genereras när aktivitetsnivån skiljer sig mycket från vad som är normalt, läs mer under ”Vilka händelser ger larm?”. Toppar i din rörelsegraf betyder inte nödvändigtvis att hästen har betett sig tillräckligt onormalt och i så fall genereras inget larm.

Larm genereras när Videquus har upptäckt en avvikande händelse. En avvikande händelse betyder att aktivitetsnivån som har registrerats i boxen antingen är ovanligt hög  i förhållande till vad som är normalt för hästen i fråga. Normalt baseras på de senaste 30 dygnen som har filmats med samma kamera. Observera att kameran behöver lära känna din hästs aktivitetsnivå innan den larmar och därför är larmet avstängt de första 14 dagarna.

Förhoppningsvis för att din häst beter sig helt normalt och mår bra! Det kan också vara så att kameran inte tycker samma saker är avvikande som du. Du har såklart alltid rätt där och känner din häst bäst! Videquus vill gärna lära sig och bli bättre. Om du har sett händelser som du tycker borde genererat larm men inte gjorde det ska du därför höra av dig till supporten och meddela tiden för händelsen och varför du tycker det borde gett larm. Det hjälper oss att förbättra funktionen.

Det kan bero på olika saker men mest sannolikt är att normalvärdet för din kamera inte är rätt inställt utifrån befintlig situation i boxen. Det kan exempelvis bero på att det har varit en annan häst i boxen under de senaste månaderna, att kamerans lins varit täckt av smuts eller att kamerans position har flyttats på något sätt.

Jadå! Gå till Profil och välj redigera på den häst du vill stänga av larmet för och navigera till valet att stänga av larmet.

Gå till Profil och välj den kamera du vill ändra känsligheten på. Klicka på hästens namn och redigera för att navigera till platsen där du kan ändra känsligheten, d.v.s. om du vill ha fler eller färre larm.

Larmet är ett telefonsamtal som går till det eller de nummer som finns registrerade i appen. En automatisk röst talar om att Videquus har upptäckt en avvikande aktivitet. Du bör du öppna Videquus-appen för att se vad som hänt och om någon åtgärd behöver vidtas. Ett ”larm” ett samtal till ett eller flera angivna mobilnummer i appen. Lägger man in fler än ett nummer kommer de ringas upp samtidigt vid larm. Första gången det händer kan det vara smart att spara numret som kontakt eller lägga in 076 519 40 04 som kontakt i förväg.

Montering

Ladda ner monteringsinstruktioner och se en monteringsvideo här. För att Videquus ska fungera och lära känna din häst är det mycket viktigt att den monteras korrekt. Kameran analyserar allt som syns i bilden, vilket gör det extra viktigt att den bara filmar det som är relevant. Följ dessa riktlinjer för bäst resultat:
 • Bilden ska täcka hela hästens box.
 • Bilden ska innehålla så lite som möjligt av miljön utanför hästens box, helst inget.
 • IR-lampan ska riktas mot mitten av boxen. Om en del av boxen är mörkare bör du rikta om IR-lampan mot den mörkare delen.
 • Säkerställ att inga föremål som kan röra sig är i vägen för kameran.
 • Ta bort eventuellt spindelnät framför kameran.
 • Rengör kameralinsen om den fått smuts på sig.
 • Om möjligt, försök att hitta en position på kameran där hästen inte står för nära kameran och täcker hela bilden när den står i hörnet närmast kameran.
 • Av säkerhetsskäl för din häst, montera kameran så att hästen inte kan komma åt den.
  Om du är osäker på om din kamera har rätt placering, följ dessa steg:
 1. Jämför 1-2 nätters resultat avseende hur lång tid kameran säger att hästen har vart i boxen mot verkligheten. Använd funktionen ”Dygnet i repris” för att se verkligheten på ett smidigt sätt. Du kan också se om händelserna ”Häst går in i box” och ”Häst går ut från box” stämmer med verkligheten avseende klockslagen. Om den stämmer inom 5-10 minuters intervall sitter kameran tillräckligt bra. Om inte, gå vidare till punkt två.
 2. Titta igenom ”Dygnet i repris” och undersök följande:
 • Finns det positioner i boxen där det är svårare att se hästen?
 • Finns det områden i bilden där en annan häst syns eller delar av stallgången?
 • Finns det något annat i bilden som kan störa analysen (spindelväv, lösa föremål som rör sig av vinden, etc.)
 • Efter att ha åtgärdat eventuella upptäckter från punkt 2, jämför 1-2 nätter enligt punkt 1 igen.
Är det fortfarande inte bättre, hör av dig till supporten för att få tips och råd.

Övrigt

Videquus kommer inte märka att det är en ny häst. Däremot kommer den direkt börja registrera aktivitetsnivån för den nya hästen. Det kan få en eller flera av följande konsekvenser:
 •  Det genereras fler filmklipp om den nya hästen är mer aktiv.
 • Det genereras färre filmklipp om den nya hästen är mindre aktiv.
 • Det genereras fler larm om den nya hästen är väsentligt mer aktiv.
 • Det genereras färre larm om den nya hästen är väsentligt mindre aktiv.
Normalvärdet kommer alltid att börja påverkas vilket innebär att algoritmerna för vad som genererar händelser och larm successivt kommer att börja anpassa sig efter den nya hästen.

Ja, men Hästvakten är designad för att övervaka en häst i en box. Den förlorar sin kunskap avseende den specifika hästen om fler hästar syns i bilden. Det kan därför vara nödvändigt att stänga av larmfunktionen i dessa fall.

Ja, om den inte är alltför stor. Kameran är anpassad att övervaka ett utrymme lika stort som en box. Men ju högre kameran kan monteras desto mer yta täcker den. IR-lampan som gör att det syns vad som händer när det är mörkt har dock ett mer begränsat område som den täcker in. Därför kommer det vid mörker inte synas lika stort område som när det är ljust. Hästvakten är designad att övervaka en häst och förlorar sin intelligenta funktion om den övervakar flera hästar samtidigt. Det innebär att statistik och larm inte kommer att fungera som det ska, du bör därför välja bort larmfunktionen i dina inställningar.

Nej, Videquus vet bara att det är en häst i boxen. Den ser inte skillnad på olika hästar.

Rörelsegrafen

Larmet genereras när aktivitetsnivån skiljer sig mycket från vad som är normalt, läs mer under ”Vilka händelser ger larm?”. Toppar i din rörelsegraf betyder inte nödvändigtvis att hästen har betett sig tillräckligt onormalt och i så fall genereras inget larm.

Grafen visar aktivitetsnivån i boxen som kameran har registrerat. Den ger alltså en överskådlig bild av vad som hänt i boxen och är den självklara platsen att titta till varje gång du öppnar Videquus! Genom att jämföra aktivitetsnivån för din häst mellan olika nätter och dygn får du en värdefull bild av din hästs beteende när du inte är där. Du kommer snabbt lära dig se eventuella avvikelser och skillnader själv som kan ge information om hur din häst mår. Du kan scrolla framåt och bakåt i tiden genom att swipa med finger på grafen. OBS! Om du har Stallvakten kan du endast gå tillbaka 48 timmar i grafen.
 
0
  0
  Varukorg
  Din varukorg är tom Fortsätt handla