Internetanslutning

50 kr / månad

OBS! Välj lika många av denna produkt sam du valt andra abonnemang för att få ratt mängd data. En router kan förse flera kameror med datatrafik.

Summan ovan är det du debiteras vid beställning. Den löpande månadskostnaden startar inte förrän kameran startas och kopplas till ditt konto.