Fölvakten

395 kr / månad &
2 995 kr startavgift

Summan ovan är det du debiteras vid beställning. Den löpande månadskostnaden startar inte förrän kameran startas och kopplas till ditt konto.

  • 2 månaders uppsägningstid. Abonnemanget förlängs automatiskt tills en uppsägning görs.
  • Uppsägning sker genom ett mail eller chattmeddelande till support@videquus.se. Dagen för kontakt blir dagen då uppsägningstiden startar. För att uppsägningen ska fullgöras måste utrustningen skickas tillbaka till Videquus i fungerande skick. Det viktigaste är att elektroniken fortfarande fungerar och att den inte uppenbarligen har behandlats vårdslöst. Abonnemanget är inte helt avslutat för än kameran är oss åter tillhanda. Då får du ett bekräftelsemejl att abonnemanget är avslutat när vi hanterat din retur. Du kan såklart använda kameran som vanligt under uppsägningstiden. Man står själv för returen tillbaka. Läs mer om retur här.
  • Videquus snälla returavdelning avgör om kamerans skick är tillräckligt bra med hänsyn till hur länge du har haft abonnemanget. Vi är måna om att alla våra kunder är nöjda så det är bara direkt vårdslöshet som skulle kunna resultera i debitering för skadad kamera. Då utgår ett självkostnadspris för vad det kostar oss att återställa kameran till ett fungerande skick.
  • Tänk på att dessa två kriterier måste uppfyllas för att pengarna-tillbaka-garantin ska gälla för uteblivet föl-larm: - Verifiera kamerans position efter installation
    - Övervaka samma sto i två månader innan beräknad fölning ska ske. Läs mer om föllarmet här.