Villkor

  • 5 GB datatrafik ingår när du beställer Internetanslutning från Videquus. Det räcker för normal användning (i genomsnitt ca 30-45 min live-tittande per dag och obegränsat tittande på time lapse och filmklipp). Om det överskrids finns möjlighet att köpa extra data. OBS! Om datatrafiken tar slut kommer tjänsten tillfälligt att upphöra tills du har köpt ny datatrafik, vilket kan ta upp till 2 arbetsdagar. 
  • Ingen uppsägningstid. Abonnemanget förlängs automatiskt med en månad åt gången om ingen uppsägning görs.
  • Vid förskottsbetalning får du lägre pris men inga pengar återbetalas om du säger upp abonnemanget innan den period du betalat för har gått ut.
  • För att avsluta abonnemang ska all utrustning skickas tillbaka till oss i ett fungerande skick. Det viktigaste är att elektroniken fortfarande fungerar och att den inte uppenbarligen har behandlats vårdslöst. Videquus snälla returavdelning avgör om kamerans skick är tillräckligt bra med hänsyn till hur länge du har haft abonnemanget. Vi är måna om att alla våra kunder är nöjda så det är bara direkt vårdslöshet som skulle kunna resultera i debitering för skadad kamera. Då utgår ett självkostnadspris för vad det kostar oss att återställa kameran till ett fungerande skick.
  • Tänk på att ökad aktivitet triggar larmet. Artificiella Intelligensen reagerar på en kraftig ökning i aktivitetsgrafen. Därför har den ännu svårt att upptäcka en fölning eller kolik där hästen blir stilla. Det forskas hela tiden på hur Videquus ska kunna lära sig upptäcka även mer stillsamma avvikelser.