För mer information

Om Videquus™


Videquus™ – Know Your Horse

•      kunskap om och tillsyn av din häst

•      trygghet ”ett klick bort”

       – koppla upp och koppla av!

•      tidsbesparande och kostnadseffektivt

•      säkerhet för dig och din häst helt enkelt!

Tradition och kunskap har gått förlorad

Inte sedan i mitten av 1900-talet har antalet hästar i Sverige va- rit så stort som det är nu. Då användes hästen inom skogs- och jordbruk, men också för transporter. Idag är tre av fyra hästar fritidshästar.


De  flesta av dagens hästägare har ingen utbildning med anknytning till hästhållning. ”Vanliga jobb” kombineras med hästen som fritidsintresse.


Trygghet ett klick bort!

I och med att vi i allt högre grad har hästen som fritidsintresse så innebär det också att hästen står obevakad många timmar ungder dygnet.


Behovet av att kunna övervaka sin häst i stallet växer. Vi vill kunna ha uppsikt över vår häst var vi än är. Dagens teknik med bland annat smartphones möjliggör dessutom för oss att vara uppkopplade, vilket allt  er hästägare också är. Med Videquus™ intelligenta övervakningssystem når vi ett steg längre genom att vi lär oss att tolka hur hästen mår.

Tidsbesparande och kostnadseffektivt.

Videquus™ tolkar vad som händer i hästboxen och hur hästen mår. En frisk häst utan problem har ett visst beteendemönster. Vid sjukdom, stress eller skada ändras hästens beteende. Häst- skötare, hästägare eller stallägare får en tidig varning om något verkar förändra sig.


Videquus™ minskar kostnader för övervakning av sjuka hästar och kostnader för veterinär eftersom insats kan sättas in snabbt.


Trygghet ”ett klick bort”

Videquus™ är enkel att använda, tillgänglig via Wi Fi eller 3G- nätet och har såväl ström som batteridrift. Med vår app så ser du din häst i mobilen endast ”ett klick bort”!

Videquus™ övervakningssystem är under upp- byggnad. Vår testpanel, består av Flyinge AB, en av tre riksanläggningar för hästnäringen i Sverige och ytterligare ett par stora stall.


Under 2017 kommer vi att förse marknaden med ett antal Videquus™-enheter för att ytterligare utveckla systemet.

Vill du vara med i utvecklingen?


Oavsett om du vill vara testpanel, stötta oss finansiellt via crowdfunding eller bara följa vår utveckling föreslår vi att du skickar in din E-mail adress så håller vi dig informerad.