Vart finns din data.

Hos Videquus (på våra servrar hos Amazon).

Vi har huvudkopian på all din information och våra olika partners får sin data från oss. Data från kameror (video, timelapse, sensordata) lämnar inte våra servrar.

 • Namn
 • Adressuppgifter
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Sensordata från kameran
 • Bilder för timelapse
 • Inspelad video

 

Dream Logistics

Vår partner för logistik och lagerhållning som använder informationen för att kunna skicka paket samt ta emot returer.

 • Namn
 • Adressuppgifter
 • Telefonnummer
 • E-postadress

 

Mailchimp

Plattformen vi använder för att sköta nyhetsbrev.

 • Namn
 • E-postadress

 

Stripe

Företaget vi anlitar för att sköta kortbetalningar. De har således alla uppgifter de behöver för att kunna belasta ditt registrerade betalkort.

 • Namn
 • Betalkortsuppgifter

 

Intercom

Supportplattform som driver chatten i vår app. Lagrar även hur individuella användare har brukat appen.

 • Namn
 • Telefonnummer
 • E-postadress

 

Twilio

Blir du uppringd på grund av ett larm då är det Twilios tjänst som ringer dig.

 • Telefonnummer

 

Auth0

Sköter inloggning och styrning av rättigheter till våra system.

 • Namn
 • E-postadress

 

Resin

Tjänst för att hålla koll på enheter i det så kallade Internet of things. Används för att hålla alla kameror uppdaterade med vår senaste mjukvara samt för felsökning.

 • Ip-adresser

 

Om du slutar vara kund

Vi raderar alla dina personuppgifter och vi anonymiserar data från kamerorna vid närmsta månadsskifte efter avslutat abonnemang.

 

Övrigt

Du kan återkalla samtycket till att motta marknadsföring när som helst genom skriftligt meddelande till Videquus. För dig som träffat avtal med Videquus, sparas uppgifterna så länge det finns en pågående kundrelation och ett år därefter. Du kan efter skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran till Videquus erhålla information om vilka personuppgifter om denne som Videquus behandlar. Du har även rätt att begära att eventuella felaktiga uppgifter rättas. Du kan även begära att personuppgifter rättas, blockeras eller raderas. Om du är missnöjd med behandlingen kan ett klagomål lämnas in till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se) Kontakta oss på support@videquus.se om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling. Personuppgiftsansvarig är Videquus AB.