Vart finns din data.

Hos Videquus (på våra servrar hos Amazon).
Vi har huvudkopian på all din information och våra olika partners får sin data från oss.
Data från kameror (video, timelapse, sensordata) lämnar inte våra servrar (utom när du ber om det).
• Namn
• Adressuppgifter
• Telefonnummer
• E-postadress
• Sensordata från kameran
• Bilder för timelapse
• Inspelad video

E-logistik
Vår partner för logistik och lagerhållning som använder informationen för att kunna skicka paket samt ta emot returer.
• Namn
• Adressuppgifter
• Telefonnummer
• E-postadress

Mailchimp
Plattformen vi använder för att sköta nyhetsbrev.
• Namn
• E-postadress

Stripe
Företaget vi anlitar för att sköta kortbetalningar. De har således alla uppgifter de behöver för att kunna belasta ditt registrerade betalkort.
• Namn
• Betalkortsuppgifter

Intercom
Supportplattform som driver chatten i vår app. Lagrar även hur individuella användare har brukat appen.
• Namn
• E-postadress
• Telefonnummer

Twilio
Blir du uppringd på grund av ett larm då är det Twilios tjänst som ringer dig.
• Telefonnummer

Auth0
Sköter inloggning och styrning av rättigheter till våra system.
• Namn
• E-postadress

Resin
Tjänst för att hålla koll på enheter i det så kallade Internet of things. Används för att hålla alla kameror uppdaterade med vår senaste mjukvara samt för felsökning.
• Ip-adresser

Om du slutar vara kund
Vi raderar alla dina personuppgifter och vi anonymiserar data från kamerorna vid närmsta månadsskifte efter avslutat abonnemang.

Övrigt
Du kan återkalla samtycket till att motta marknadsföring när som helst genom skriftligt meddelande till Videquus. För dig som träffat avtal med Videquus, sparas uppgifterna så länge det finns en pågående kundrelation och ett år därefter. Du kan efter skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran till Videquus erhålla information om vilka personuppgifter om denne som Videquus behandlar. Du har även rätt att begära att eventuella felaktiga uppgifter rättas. Du kan även begära att personuppgifter rättas, blockeras eller raderas. Om du är missnöjd med behandlingen kan ett klagomål lämnas in till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se)

Kontakta oss på support@videquus.se om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling. Personuppgiftsansvarig är Videquus AB.