Bjertorps travanläggning i Västergötland

Travtränaren Sofia Aronsson, som bland annat tränar stjärnstoet Anna Mix, har sina hästar på Bjertorps travanläggning i Västergötland. Ett jobb bland annat handlar om att hästarna ska trivas och må bra i stallet. En stor del av Sofias tid går också till att prata med stallpersonal och till att informera hästägare om hästarnas tillstånd och dagsform.

Sofia har idag möjlighet att med få hjälp i sitt jobb av Videquus och den intelligenta kamera som installerats i stallet. Med sin telefon som enda verktyg har Sofia nu uppsikt och kan känna sig trygg även de timmar hon inte spenderar med i stallet.

”Med Videquus känns det betydligt tryggare att lämna min stjärna i stallet eftersom Videquus förstår när något händer och rapporterar händelsen direkt. Träningen av hästarna kan anpassas efter hur hästen mår eftersom vi kan enkelt se vad hästarna gör när vi inte är i stallet,” säger Sofia Aronsson.

Med Videquus ser Sofia även möjligheten att  kommunikationen med stallpersonal och hästägare kan bli effektivare och tydligare.

”Genom att dela klipp med stallpersonalen på avvikanande händelser kan vi enkelt diskutera vad som hänt och vidta snabba åtgärder innan det är för sent. På så sätt undviker vi inte bara onödig oro, vi slipper också dyra veterinärkostnader”.

”Hästägarna kommer bli jätteglada över att kunna se sina hästar i stallet och visa upp för sin omgivning”.

Nyfiken? Här kan du se video från en kamera och beställa Videquus.